667-festivalen gjev høve til salt i håret, moro og kanskje litt konkurranseinstinkt for dei som kastar seg med på triathlon eller lagbyggingsmoro. Foto: Siren Økland.
667-festivalen gjev høve til salt i håret, moro og kanskje litt konkurranseinstinkt for dei som kastar seg med på triathlon eller lagbyggingsmoro. Foto: Siren Økland.

Frå haug til skråme