Det var ikkje fritt for at det var andre tider på 1800-talet enn det me er vende med i våre dagar. Lagnaden til Legda-Brigten gjev eit innblikk i dette. Teikning: May Linn Clement.
Det var ikkje fritt for at det var andre tider på 1800-talet enn det me er vende med i våre dagar. Lagnaden til Legda-Brigten gjev eit innblikk i dette. Teikning: May Linn Clement.

Soga om Ledga-Brigt’n