Bøndene vert det færre og færre av i Austevoll, men dei som driv samdrift med mjølkekyr på Hufthammer ser ikkje ut til å klaga over stoda.
Bøndene vert det færre og færre av i Austevoll, men dei som driv samdrift med mjølkekyr på Hufthammer ser ikkje ut til å klaga over stoda.

Mjølkebønder med smil