Det er målt over grenseverdiane i eitt av romma i nyskulen på Selbjørn, i tillegg til skyhøge verdiar i eitt toalett som nesten ikkje er i bruk. Ingen treng uroa seg, meiner vaktmeisteren.
Det er målt over grenseverdiane i eitt av romma i nyskulen på Selbjørn, i tillegg til skyhøge verdiar i eitt toalett som nesten ikkje er i bruk. Ingen treng uroa seg, meiner vaktmeisteren.

Høge radonverdiar i nyskulen