elias

Rimesmeden fortel

elias
Å årevis har Elias Fondenes (87) bore på minne om ein vanskeleg barndom prega av fattigdom og krenking.
– Men no vil eg opna den ventilen som har vore lukka så lenge.
I to delar vil Marsteinen fortelja historia til Elias, ut frå hans eigne skriveri. Fyrste del får du denne veka.