Silje

Med jerna i Austevoll

SiljeSilje Bowitz Isager er nyaste tilskotet i staben til lensmann Per Nordstrand. Sjølv om vikariatet er så vidt byrja, ser ho heilt klart føre seg at ho vil søkja på den faste stillinga når ho vert lyst ut.