Fiskeskjela kan fortelje kvar rømt oppdrettslaks kjem frå. (Foto: Kirsten Offerdal/NPK)

Fiskeskjel kan fortelja kvar fisken kjem frå

Oppdrettsanlegg
Å kunna spora rømt laks tilbake til verksemda med hjelp frå spor i naturen har vist lovande resultat. Nøkkelen ligg i fiskeskjela.