Fiskeskjela kan fortelje kvar rømt oppdrettslaks kjem frå. (Foto: Kirsten Offerdal/NPK)

Fiskeskjel kan fortelja kvar fisken kjem frå