WP_20121218_009

Etterlyser utgreiing om nye ferjer