Nyheter

Med jerna i Austevoll

Silje Bowitz Isager er nyaste tilskotet i staben til lensmann Per Nordstrand. Sjølv om vikariatet er så vidt byrja, ser ho heilt klart føre seg at ho vil søkja på den faste stillinga når ho vert lyst ut.

Rir om ei veke

Om ei veke skjer det, årets store arrangement signert Austevoll ungdomsskule. Sjølv om elevane gjerne ikkje kjenner seg heilt klare enno, er dei sikre på at øvingane frå måndag av vil gjera susen.

Zzzapp

Botox, laserstråling, sminketattovering og kraniemassasje. Marsteinen sin skrivar, Marius, la seg uvitande i stolen til Vossavelvære på Storebø – alt for skjønnheita og eit intervju.

Rimesmeden fortel

Å årevis har Elias Fondenes (87) bore på minne om ein vanskeleg barndom prega av fattigdom og krenking.– Men no vil eg opna den ventilen som har vore lukka så lenge.I to delar vil Marsteinen fortelja historia til Elias, ut frå hans eigne skriveri. Fyrste del får du denne veka.