Meir rehabilitering av Trolandshamar skule vert ein særs kostbar affære. Dessutan er klasseromma allereie i dag for smp, kjem det fram av konsulentrapport.
Meir rehabilitering av Trolandshamar skule vert ein særs kostbar affære. Dessutan er klasseromma allereie i dag for smp, kjem det fram av konsulentrapport.

Fekk aldri tilstandsrapportar