Klubbe og kjeda på plass. Møgster Klepsvik hengde til gjengjeld Helge André Njåstad opp i den lange rekkja av ordførarar i Austevoll sin 127 årige historie.
Klubbe og kjeda på plass. Møgster Klepsvik hengde til gjengjeld Helge André Njåstad opp i den lange rekkja av ordførarar i Austevoll sin 127 årige historie.

Skiftet har funne stad