asbjorg

Rund dag for gamleskulen

asbjorg
Det er i år hundre år sidan Storebø gamle skule var nyeskulen, og husa opptil heile 35 elevar. Men heller ikkje den gongen var det problemfritt å byggja ny skule. Asbjørg Solberg (82) har på eiga hand forska litt på hundreårsjubilanten.