Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.
Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.

Møgster Klepsvik vann kampen

Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.

Renate Møgster Klepsvik vert etter alt å dømma ordførar frå 4. november. Foto: Austevoll Frp.

Seint torsdagskvelden kunne Framstegspartiet si kommunestyregruppe melda at dei samla hadde stilt seg bak Renate Møgster Klepsvik som partiet sin ordførarkandidat, etter Helge André Njåstad sin sorti frå ordførarkontoret.

Dermed er det berre formalitetar som står att før Austevoll kommune får sin fyrste kvinnelege ordførar, etter kommunestyremøtet 4. november. Neste steg er vedtak på årsmøtet i partiet torsdag i veka som kjem.

Før møtet i går var spørsmålet om kven som skulle ta over ordførarklubba eit ope spørsmål, då ei handfull personar innad i kommunestyregruppa deira ynskte Olav Jarnes som ordførar. Dette vann dei med andre ord ikkje fram med.