HelgeAndreval2013

– Framleis i rørsle

HelgeAndreval2013
Helge André Njåstad er berre nokre få dagar frå å vita om Framstegspartiet sankar nok stemmer til at han får Stortinget som arbeidsplass om nokre månadar. Han tek ikkje plassen for gitt.