Hengjosept2013

Får nytt tak til våren

Hengjosept2013
Den gamle nóthengja i Bekkjarvik er i dårleg forfatning med tak som lek og knuste vindauge. Eigarane lovar å skifta taket når det vårast.