BEST-RogO03

Dramatisk rundt ordførarstolen

BEST RogO03
I korridorane har Olav Jarnes sigla opp som Framstegspartiet sin ordførarkandidat. Det var ikkje Renate Møgster Klepsvik informert om då Marsteinen intervjua henne tysdag. Ho har av mange vorte sett på som den naturlege etterfylgjaren til Helge André Njåstad dersom han vart vald inn på stortinget.
Allereie i kveld kan avgjerda bli fatta av Framstegspartiet.