Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.
Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.

– Blir aldri reint