Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.
Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.

– Blir aldri reint

Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.

Det vert aldri retteleg reint på ungdomsskulen. Og ved Selbjørn og Storebø er rektorane kritiske til reinhaldet den siste tida.

Astmatikarar og elevar med alvorlege lungesjukdomar massar i hybelkaninar og dårleg reinhald på ungdomsskulen. AB Solutions insisterer på at dei har gode system som òg skal fungera i Austevoll. Les meir i avisa denne veka.