Med giftig aureagn

Årets siste sommarprat: Bjørn Ove Dalseide.

Årets siste sommarprat: Bjørn Ove Dalseide.

Skulle du vera svolten aure i eit vatn på Selbjørn, er det best du passar deg for den siste gjesten i årets sommarprat.