Engelsk kan dei allereie, men kva eit fag eigentleg er, er dei meir usikre på. Måndag er det skulestart.
Engelsk kan dei allereie, men kva eit fag eigentleg er, er dei meir usikre på. Måndag er det skulestart.

Klare for skulen