I anbodet frå Trygge barnehager datert 29.11.2010, står det: Vi vil altså satse på å kjøpe inn en buss som skal deles mellom våre tre barnehager. (…) Bussen gjør det enkelt for barnehagene å kunne dele ressurser, samarbeide og å komme seg ut til alternative lekeområder. Barnehagen vil utstyre to av de ansatte med nødvendig sertifikat.
I anbodet frå Trygge barnehager datert 29.11.2010, står det: Vi vil altså satse på å kjøpe inn en buss som skal deles mellom våre tre barnehager. (…) Bussen gjør det enkelt for barnehagene å kunne dele ressurser, samarbeide og å komme seg ut til alternative lekeområder. Barnehagen vil utstyre to av de ansatte med nødvendig sertifikat.

Kvar er barnehagebussen?