Sjølv med "jojo" på slipp, vet det fiskeri på Odd Ansgar Aarland.
Sjølv med "jojo" på slipp, vet det fiskeri på Odd Ansgar Aarland.

45 garn i tobiasen