Sterkt forfall på Rabben,
Sterkt forfall på Rabben,

Frykteleg forsøpling