Tanken om å få seg førarhund, er ikkje fjern for Klara Hellesøy (t.v) og Kristine Fagerbakke, som måtte gå før biletet vart teke. Thea, Inger Anne, Britt og Torgil har berre positive ting å seia om den firbeinte vedleiaren.
Tanken om å få seg førarhund, er ikkje fjern for Klara Hellesøy (t.v) og Kristine Fagerbakke, som måtte gå før biletet vart teke. Thea, Inger Anne, Britt og Torgil har berre positive ting å seia om den firbeinte vedleiaren.

Auge på fire bein