Stolmarar og andre austevollingar stilte mannssterke til brannen på Stolmen.

Skogbrann på Stolmen