"Gardar" er seld, og får ein erstattar i gamle "Serene", bygd i 1998.
"Gardar" er seld, og får ein erstattar i gamle "Serene", bygd i 1998.

Eventyrleg kolmulefiske