Lånte pengar ut til tilsett, utan formell sikring.
Lånte pengar ut til tilsett, utan formell sikring.

Kraftlaget gjev kjøpsutbytte