Ein gjennomgang av likningsåret 2011 viser at snittinntekta i Austevoll kommune er på 471 500 kroner. Snittet i Noreg er på 376 300 kroner. Foto: Yngve Johnsen
Ein gjennomgang av likningsåret 2011 viser at snittinntekta i Austevoll kommune er på 471 500 kroner. Snittet i Noreg er på 376 300 kroner. Foto: Yngve Johnsen

God inntektsauke i Austevoll