Evan Johnson har kontroll på teknikken. Anlegget kan produsera straum både til bustad, bil og gard.
Evan Johnson har kontroll på teknikken. Anlegget kan produsera straum både til bustad, bil og gard.

Bustad med eige kraftverk