Åse Solbakken
Åse Solbakken er mottakar av Austevoll kommune sin kulturpris i 2012. Utmerkinga vart utdelt av Renate Møgster Klepsvik, leiar for utval for oppvekst og kultur. Arkivfoto.

Åse fekk kulturprisen