Vegstegning fører til redusert kapasitet Vik- Austevoll vgs