Hallvard Stenevik har planen for å levera inn anbod på pleie- og omsorgstenestene klar.
Hallvard Stenevik har planen for å levera inn anbod på pleie- og omsorgstenestene klar.

Tek opp konkurransen