Det er mykje salt som blir spreidd på vegen når det er kring null grader i lufta.
Det er mykje salt som blir spreidd på vegen når det er kring null grader i lufta.

Nedsylta i salt