Eidvin Haveland med brølehjorten sin. Lenger jakt er han likevel ikkje udelt positiv til.
Eidvin Haveland med brølehjorten sin. Lenger jakt er han likevel ikkje udelt positiv til.

Hjorten får ikkje fri før jul