To lastebilar vert smikkande fulle når Marsteinen er med Austevoll ekspressen på tur.

Brør i bil