Brannen i eit anneks på Hufthamar vart sløkt, men John-Levi Weløy frå branntenesta i Austevoll er uviss på kor mykje som kan reddast av bygningsmassen. Foto: John-Levi Weløy
Brannen i eit anneks på Hufthamar vart sløkt, men John-Levi Weløy frå branntenesta i Austevoll er uviss på kor mykje som kan reddast av bygningsmassen. Foto: John-Levi Weløy

Garasje og anneks stygt medfaren av brann