Bt: Det var stor interesse for pleie- og omsorgsteneste i Austevoll, så kommunen inviterte til informasjonsmøte sist veke. Både pleie- og omsorgssenteret og heimetenestene er lagt ut på Doffin. Seks aktørar stilte, deriblant eit lokalt selskap under stifting.
Bt: Det var stor interesse for pleie- og omsorgsteneste i Austevoll, så kommunen inviterte til informasjonsmøte sist veke. Både pleie- og omsorgssenteret og heimetenestene er lagt ut på Doffin. Seks aktørar stilte, deriblant eit lokalt selskap under stifting.

Fullversjon: Stor interesse for pleie- og omsorgsanbodet