Nyheter

Ny båt til Vestland Offshore

Vestland Offshore held fram ekspansjonen. Fredag vart «Vestland Mira» døypt i Balestrand i Sogn og fjordane. Skipet går rett på oppdrag. – Me har fått kontrakt hos selskapet SGS, som driv med seismikk-nodar på havbotnen i Nordsjøen. Båten startar på oppdraget rett etter dåpen er ferdig, faktisk reiser han om berre nokre få minutt tilbake […]