Venskapsring på skuleplassen, Storebø skule.
Venskapsring på skuleplassen, Storebø skule.

Saman mot mobbing