Groskitne datafingrar

Møt Wiggo Kjellevold og dei andre i Huftarøy auto i dagens utgåve av lokalavisa.

Ein dag på bilverkstad er ganske annleis enn den var for berre ti år sidan. Datamaskinane er i ferd med å taka over sjølv her blant akslingar og glødepluggar, og korleis livet som mekanikar på Huftarøy auto er i 2012 er teikna inne i dagens avis.