Hordafôr på Salthella innrømmer at dei har hatt problem med luktutslepp i år, men har arbeidd konsentrert for å sikra ei varig løysing av problema.
Hordafôr på Salthella innrømmer at dei har hatt problem med luktutslepp i år, men har arbeidd konsentrert for å sikra ei varig løysing av problema.

Fullversjon: Hordafôr lovar betring