Politikarane tek med seg forslaget frå arkitektane, men enno er den nye barneskulen knapt kome på teiknebordet...
Politikarane tek med seg forslaget frå arkitektane, men enno er den nye barneskulen knapt kome på teiknebordet...

Fullt trykk på ny skule