På arbeidsplassane i Austevoll stumopar stadig fleire røyken.
På arbeidsplassane i Austevoll stumopar stadig fleire røyken.

Ut med røyken

På arbeidsplassane i Austevoll stumopar stadig fleire røyken.

Austevoll har færre og færre arbeidarar med sneipen i munnvika, og kanskje vert det endå tynnare i rankane då det er fleire arbeidsgjevarar som etterlyser sine rettar i å nekta røyking på sin arbeidsstad. Foto: iStockphoto.com