Anne Selvil Hole har teke steget ut frå alkoholmisbruket og spiseforstyrrelsane sine, og er klar tul å hjelpa dei som er komne i den båten ho har forlete.

Ressursperson