Desse fire unge karane arbeider flittig med leppefiske dagen lang i sommar. Frå venstre Anders Møgster (14), Johannes Møgster (21), Karsten Møgster (19) og Kristoffer Haug (13).
Desse fire unge karane arbeider flittig med leppefiske dagen lang i sommar. Frå venstre Anders Møgster (14), Johannes Møgster (21), Karsten Møgster (19) og Kristoffer Haug (13).

Livlege laks