Adrian tester

Hekta på hydrogenenergi

Etter suksessen på Jonsokaftan der barn fekk synfaring på energigarden nord i kommunen vil Sølvi Barber no starta opp undervising i teknologi etter skuletid for barn.

Testing av hydrogenbilane var sjølvsagt høgdepunktet på heile kurset.