Laila Taraldsen er kommunen sin nye ergoterapeut.

Endeleg ergoterapi i kommunen