Brannstasjonen på Møkster har fått strategisk plassering midt på øya.
Brannstasjonen på Møkster har fått strategisk plassering midt på øya.

Brannstasjonen på plass