Frå dette punktet bar hjelparane våre drikkevatnet opp til den siste hytta på Kibo, 4 700 meter over fall, heiter det av biletskildringa til turlaget.
Frå dette punktet bar hjelparane våre drikkevatnet opp til den siste hytta på Kibo, 4 700 meter over fall, heiter det av biletskildringa til turlaget.

Rapport frå verdas sutak