Malene Waage Skår (20) vil ikkje utelukka at ho børstar støv av arkitektdraumen etter sigeren i den landsomfattande husteiknekonkurransen, her saman med Raymond Myrland frå Mesterhus.
Malene Waage Skår (20) vil ikkje utelukka at ho børstar støv av arkitektdraumen etter sigeren i den landsomfattande husteiknekonkurransen, her saman med Raymond Myrland frå Mesterhus.

Malene til topps