StianWeekeJarnes

Fann ny kurs med ASV


Stian Weeke Jarnes var maks uheldig. Ein hudsjukdom hindra han i å bli både motorsykkelmekanikar og elektrikar. Nedbroten måtte han ha hjelp til å sjå lyset i tunnelen. Det fekk han ho ASV.